รู้ยัง !!! ดื่มเบียร์มีประโยชน์ วันนี้คุณดื่มเบียร์แล้วหรือยัง

kinnaii

คนส่วนใหญ่เพ่งโทษ เบียร์ และกล่าวหาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ แต่โดยแท้จริงแล้ว เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์หลากหลายประการด้วยกัน เมื่อเราทำการศึกษาลงไปให้ดี จะค้นพบงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ ซึ่งจริงๆแล้วเบียร์นั้นเป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ของชนชาติ บาบิโลน ที่นำข้าวบาร์เลย์มาทำการหมักเป็นแอลกอฮอล์ และ นำเอา […]