รีวิว เฮือนคำหลวง อยู่ใต้กินอาหารเหนือ @ หาดใหญ่

kinnaii

หาดใหญ่ นับว่าเป็นดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เยอะมาก เรียกว่าในหาดใหญ่ เราสามารถมองหาอาหารทั้งของไทยและของต่างประเทศได้เลย ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน ฝรั่ง และประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าเป็นของไทย ในหาดใหญ่จะมีอาหารหลากหลายพื้นที่ของไทยไปตั้งอยู่ อาหารอีสานก็มี อาหารเหนือก็ไม่พลาดจะมีกับเค้าด้วย อย่างเช่นร้านอาหาร เฮือนคำหลวง ที่จะแนะนำวันนี้เค้าเป็นร้านอาหารภาคเหนือที่ไปตั้งอยู่ภาคใต้ชื่อว่าร้าน […]